IMG_1785

Gatemegling gir tryggere Osloungdommer

Det er ikke alltid voksne har den beste løsningen når det oppstår konflikter mellom ungdommer. Gatemegling lærer unge å løse konflikter på egenhånd.

Saken er skrevet av Elise Skarsaune, frivillig i Oslo Røde Kors-avisen.

«Gatemegling handler om å gi ungdom verktøyene de trenger for å håndtere konflikter de selv opplever, men også å sette dem i stand til å kunne megle i andre ungdommers konflikter» forteller Mirko Fulanovic. Han har ansvar for de frivillige i gatemeglingsarbeidet i Oslo Røde Kors.

Da gatemegling startet opp på slutten av 90tallet jobbet de mest med å megle i pågående konflikter. Eller de hjalp parter til å forsones etter at det allerede hadde gått galt. I dag handler gatemegling mer om å forebygge at konflikter eskalerer. «Hvis jeg skulle anslå, ville jeg tro at rundt 70 % av arbeidet vårt i dag handler om forebygging» forteller Fulanovic.

Lærer ungdom å finne løsninger selv

Ungdom mellom 13 og 25 over hele Oslo får gjennom ressurssentre for ungdom, bydelen eller andre rekrutteringsarenaer mulighet til å delta i gatemeglingsopplæring i tre trinn med ulike verksteder. Første trinn heter «konfliktverkstedet».  Her lærer ungdom å finne løsninger på konflikter de opplever i sitt eget liv.

«Vi sitter alltid i ring, uten bord foran oss. Dette er ikke noen skole, det er et verksted! Vi spiller rollespill, løser refleksjonsoppgaver sammen, leker og er konstant aktive. Her er det ingen lærer som stiller med noen fasit, men ungdom som får bruke seg selv og hverandre som instrumenter for å finne nye og alternative løsninger», sier Fulanovic.

Frivilligkoordinatoren anslår at opptil 80 % av ungdommene fullfører konfliktverkstedet. Det er ikke verst når hovedmålgruppa er uorganisert ungdom som kanskje aldri har deltatt i en aktivitet over flere uker før.

«Alle har erfaringer med konflikter fra sitt eget liv. Det er spennende å se at ungdommene får helt nye innsikter i hvordan konflikter kan løses og hvordan de kan hjelpe til med å lage gode prosesser. Får vi til en god prosess, finner partene en god løsning» sier Fulanovic.

Ungdom viser vei

Over halvparten av de som fullfører konfliktverkstedet velger å gå videre i opplæringen. Trinn to heter «meglingsverksted», og her lærer man å megle i andres konflikter.

«Ungdommer som megler i andres konflikter lærer nøytralitet og upartiskhet, og å sørge for at de selv ikke dras inn i konflikten de megler i. Vi snakker mye om prinsippene til Røde Kors, de hjelper oss å finne vår rolle som meglere», reflekterer koordinatoren.

Enkelte ungdommer lærer i tillegg å bli instruktører i gatemegling. Da kan de sammen med en vokseninstruktør holder egne verksteder for ungdom eller voksne. «Vi er alltid to instruktører sammen, slik at vi kan støtte og utfylle hverandre. De unge instruktørene våre jobber mye med å være gode rollemodeller for andre ungdom, å vise verdiene våre i praksis», forteller Fulanovic.

Behov for flere menn 

Aktiviteten i gatemeglingsarbeidet er delt i tre; instruktører, gatemeglerteam og administrasjon. Og det er behov for flere frivillige i alle funksjoner.

«Mange tenker nok at de ikke har nok kunnskap eller erfaring til å bidra i gatemeglingsarbeid. Det er som oftest feil!», sier Fulanovic. «Her kan alle som er engasjert i at ungdom skal være trygge i sine omgivelser og i seg selv finne en plass hvor de kan få brukt sine styrker. Alle har livserfaring som kan komme til nytte. Metodene får man opplæring i, og en jobber aldri alene. Det er godt sosialt samhold og gode muligheter for å få brukt og utviklet sine ferdigheter», observerer frivilligkoordinatoren. «Vi er en mangfoldig gjeng mellom 20 og 60 år, men vi skulle gjerne vært flere menn!», legger han til håpefullt.

Kunne du tenke deg å bli frivillig? Meld deg som frivillig her.

Forebygging virker - og vi har mer å gå på
Fulanovic ser at gatemegling forebygger konflikter i Oslo. Ungdom opplever mestring, de finner egne svar og får tro på sine ferdigheter gjennom en levende og leken læringsprosess. Alle blir sett, hørt og møtt med respekt i verkstedene. Frivillige utvikler seg og får oppleve å utgjøre en forskjell. Samarbeidspartnere gir gode tilbakemeldinger og ønsker flere verksteder.

«Gatemegling startet som et brannslokningstiltak. Vi har heldigvis vokst mye på forebyggingssiden de siste årene, men vi har fortsatt stort potensiale for å brukes mer og bedre. Hvis vi kan bidra til å forhindre at konflikter utvikler seg gjennom å gi ungdom verktøy de selv kan bruke i eget liv og i sine omgivelser – tenk så mye positiv energi vi kan frigjøre i samfunnet!». 

Tekstboks: En frivillig forteller
Margrethe (51)
(Hvorfor valgte du å bli frivillig i gatemeglingsarbeidet?)
Jeg ble frivillig i gatemegling i Oslo Røde Kors i 2016 da jeg trengte noe positivt å fylle hverdagen min med. Har overhodet ikke angret på valget!

(Hva er det mest positive ved aktiviteten for deg som frivillig?)
Det beste med å holde konfliktverksted er å se hvor mye engasjement mange unge har, hvordan de ønsker å lære og tar til seg lærdommen. I selve meglingen er det interessant å høre om hvilke utfordringer de unge har i dag, spesielt på grunn av sosiale medier, men også hvor reflekterte de er, samtidig som de tar til seg det vi sier om å løse konflikter.

(Hva ville du si til en som vurderer å bli frivillig i gatemeglingsarbeidet?)
Gjør det! Det gir så utrolig mye!

 

Les mer om gatemegling her

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler