Kurs for frivillige i Oslo Røde Kors

Alle som starter som frivillig i Oslo Røde Kors får grundig opplæring av oss og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.

Startkurs

Alle som melder seg som frivillig i Oslo Røde Kors må ta startkurset. Når man melder seg som frivillig får man en invitasjon til kurset med en oversikt over kursdatoer. Du velger selv hvilken dato som passer best for deg. Deltagelse på kurset er første skritt på veien til å bli frivillig.

Innhold

I kurset får du en innføring i Røde Kors historie, prinsipper og verdigrunnlag, i tillegg til organisasjonens arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ved digitale startkurs vil du få informasjon om aktiviteter som tar imot frivillige, og hvilke tilbud og krav disse har på e-post. Målet er å gjøre det lettere å velge en aktivitet som passer for deg. Du vil på slutten av kurset velge hvilken aktivitet som er relevant for deg ved avkrysning på en oversikt over aktivitetene som trenger frivillige. Still gjerne spørsmål knyttet til spesielle aktiviteter mot slutten av kurset!

Målgruppe:

Alle som ønsker å bli frivillige i Oslo Røde Kors.

Forhåndskrav:

Før du deltar på startkurset, er det obligatorisk å se disse filmene: 

Introduksjon til Røde Kors, kort e-læring

Kort gjennomgang av førstehjelp

Varighet:

1,5 timer

Datoer høsten 2021:

Klikk her for å se kursdatoer og for å melde interesse for kurs

Sted:

Digitalt på Zoom