Huset der Safir holder til

Safir Oslo

SAFIR er en sosial møteplass for personer som ønsker på å etablere en rusfri tilværelse.

For tidligere rusavhengige kan det være vanskelig å bryte med det gamle rusmiljøet. Et rusfritt, sosialt nettverk er viktig for å unngå ensomhet, isolasjon og tilbakefall. SAFIR er et rusfritt møtested for tidligere rusavhengige, der alle aktivitetene er drevet av frivillige. Det legges ned flere tusen timer med frivillig innsats i året på SAFIR.

Aktiviteter på SAFIR til og med uke 51

Oddetallsuker:

 • Mandag: mandagskafe kl. 11-14 i Chr. Krohgs gate 15
 • Onsdag: boligskolen kl. 13-15 i møtesenteret i Chr. Krohgs gate 2 
  (krever påmelding)
 • Torsdag: torsdagskafe kl. 11-14 i Chr. Krohgs gate 15
 • Fredag: samtalen kl. 12-13 i Urtegata 50, 2. etg
  (krever påmelding)

Partallsuker:

 • Mandag: mandagskafe kl. 11-14 i Chr. Krohgs gate 15
 • Tirsdag: Safir kveld kl. 18-20 i Chr. Krohgs gate 15
  (krever påmelding)
 • Onsdag: Safir går-til-Nordkapptur kl. 11-14
  (krever påmelding)
 • Torsdag: torsdagskafe kl. 11-14 i Chr. Krohgs gate 15

Alle aktiviteter er gratis, men noen krever påmelding. Send SMS eller ring 48890516 for påmelding og/eller spørsmål.

Les mer om SAFIR på Kirkens Bymisjons hjemmeside her.

Kontakt oss:

Telefon: 22 67 03 00/01 
E-post: post@safir-oslo.no
Post adresse:
Postboks 9116, Grønland
0133 OSLO

Her finner du oss:

Besøksadresse:
Urtegata 50