Avvik i åpningstider

Både i høytider og ferier, men også nå under pandemien vil det forekomme endringer i åpningstidene i Oslo Røde Kors sine aktiviteter. Her finner du mer informasjon om dette.

Under pandemien

Myndighetene kommer stadig med nye smittevernsregler. Dette fører til at vi ofte må gjøre endringer i våre aktiviteter og tilbud for å tilpasse oss disse. Av smittevernhensyn har mange aktiviteter endrede åpningstider og de kan forandre seg fra uke til uke.

Sjekk din aktivitet for oppdatert informasjon om åpningstider.

Du kan kontakte oss på kontakt.oslo@redcross.no om du har spørsmål.

Ferier og høytider

Også i ferier og høytider vil dere oppleve avvik i våre åpningstider. Ta direkte kontakt med din aktivitet om du har spørsmål om hva de tilbyr av aktivitet i ferier og høytider.