Kurs for frivillige i Oslo Røde Kors

Alle som starter som frivillig i Oslo Røde Kors får grundig opplæring av oss og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.

Obligatorisk kurs for alle frivillige

Generelle kurstilbud:

Alle kurs som opplyses om på denne siden arrangeres for tiden som digitale kurs på grunn av smittevern. 

Du finner også kursoversikten og mulighet til å melde deg på ressurssystemet.

Kurstilbud

Kurs i ulike aktiviteter:

I tillegg til kursene nevnt over, har mange aktiviteter egne kurs for sine frivillige. Mange av disse er også obligatoriske. For mer informasjon om disse kursene, kontakt din koordinator.
Vet du ikke hvem din koordinator er, ta kontakt med oss på frivillig.oslo@redcross.no