Her finner du oss i Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors har fått nye lokaler i Christian Krohgsgate 2. Mange aktiviteter har derfor flyttet på seg. Her får du en oversikt over hvem som er hvor.

Disse aktivitetene finner du i Christian Krohgsgate 15:

 • Besøkstjenesten
 • Gatemegling
 • Hjelpekorpset
 • Kvinnekafé
 • Røde Kors Telefonen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Visitor

I tillegg til aktivitetene nevnt over finner du også administrasjonen og avdeling Oppvekst her.

Disse aktivitetene finner du i Christian Krohgsgate 2:

 • Akuttovernattingen (Kontorer)
 • Stella
 • Digital leksehjelp
 • Flyktningguide
 • Stella kafé
 • Infosenter åpner i mars
 • Leksehjelp
 • Møtesenter
 • Norsktrening
 • ORKIS (Møteplass for ungdom. jentekveld og bandrom) åpner 28. februar
 • Støttespiller for ung flyktning

I tillegg til aktivitetene nevnt over finner du også avdelingen Frivillighet og samfunn, Kvinnefeltet og Flyktningfeltet her.