To frivillige snakker sammen i Oslo Kors Infosenter

Oslo Røde Kors Infosenter

Infosenteret er til stede for alle i Oslo som vil spørre Røde Kors om noe. Her yter frivillige sitt beste for å gi informasjon om Røde Kors-aktiviteter og humanitære tilbud i byen.

Her finner du oss:

Adresse: Christian Krohgs gate 2

Åpningstidene er:

Infosenteret er åpent fra mandag til fredag fra kl. 11.30 til 15.00. Telefonen  er betjent mandag til og med fredag fra kl. 10.00 til 15.00. 

Kontakt oss:

Telefon: 22 05 44 03
Epost: kontakt.oslo@redcross.no

Dette er noe av det du kan få informasjon om:

  • Tips på hvor du kan lære norsk
  • Tips på hvor du kan få leksehjelp
  • Bistand til kontakt med hjelpeapperatet
  • Veiledning til aktivitet- og fritidstilbud
  • Hvordan du blir frivillig
  • Ta utskrift og hvor du kan få datahjelp
  • Samtaler

Bli kjent med våre aktiviteter i Oslo Røde Kors