Lokalforeninger i Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors har to lokalforeninger. Oslo Røde Kors Vestre og Østensjø Røde Kors.

Oslo Røde Kors Vestre ble etablert 12. mai 1999 og består av medlemmer fra Ullern, Frogner og Vestre Aker. Lokalforeningen er selvstendig og slutter opp om Røde Kors sine formål og prinsipper.
Østensjø Røde Kors ble etablert 28. mai 1979. Lokalforeningen er selvstendig med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors sine formål og prinsipper.