Oslo Røde Kors Vestre

Oslo Røde Kors Vestre ble etablert 12. mai 1999 og består av medlemmer fra Ullern, Frogner og Vestre Aker. Lokalforeningen er selvstendig og slutter opp om Røde Kors sine formål og prinsipper.

Oslo Røde Kors Vestre har følgende aktiviteter

Besøkstjeneste

  • Radiumhospitalet, Diakonhjemmet, Lovusenberg Sykehus
  • Vinderen bo- og servicesenter, Ullerntunet med flere
  • Private hjem

Bistand og økonomisk støtte til

  • Tidemandstuen Frivillighetsentral

Aktiviteter

  •  Bygdøy Seniorsenter

Førstehjelpskurs

  • Barnehager, skoler og seniorsentre

Utflukter

  • Eldre på institusjoner
  • Hjemmeboende eldre i bydelen
  • Barn og ungdom med funksjonsnedsettelser

Lokalforeningen bidrar også med økonomisk støtte lokalt, sentralt og internasjonalt. 

Kontakt oss

For mer informasjon om Oslo Røde Kors Vestres aktiviteter, ta kontakt med leder Venke Wikborg på telefon 95117752 eller epost venkewik@online.no