Østensjø Røde Kors

Østensjø Røde Kors ble etablert 28. mai 1979. Lokalforeningen er selvstendig med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors sine formål og prinsipper.

Våre hovedoppgaver er eldreomsorg, ungdomsarbeid og støtte til psykisk utviklingshemmede.

Østensjø Røde Kors har følgende aktiviteter

  • Besøkstjeneste på Oppsal Eldresenter, Oppsalhjemmet og i private hjemmebesøk
  • Turer for eldre
  • Høst- og julemesse, lotteri og mannekengoppvisning.

For mer informasjon om Østensjø Røde Kors sine aktiviteter, kontakt leder Inger-Lise Aronsen på telefon 970 75  068 eller epost ingerlisearonsen@hotmail.com