Valgkomitéen i Oslo Røde Kors

Valgkomitéens oppgave er å finne de beste kandidatene til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen, og å fremme disse under Årsmøtet.

Valgkomitéen kan også bistå andre organer i organisasjonen med panlegging og gjennomføring av valg. Valgkomitéen i Oslo Røde Kors velges av årsmøtet, som normalt finner sted i slutten av april hvert år. Komitéen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Et medlem velges for 2 år.

Valg av kandidater til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen

Medlemmene i Distriktsstyret og Kontrollkomitéen velges på årsmøtet. Dette er frivillige verv og de som ønsker å sitte i en av disse organene kan sende en søknad med dette søknadsskjemaet og en kortfattet CV (max 3 sider) til Valgkomitéen

Valgkomiteen går igjennom alle søknadene og har en samtale med de mest egnede kandidatene. Valgkomiteen fremmer sin innstilling til nye medlemmer på årsmøtet.

Årsmøtet og valget i 2020

Flere verv vil være på valg i 2020. For å finne gode kandidater håper vi at du vil sende inn forslag eller kanskje søke selv?

Vi ønsker mangfold i Distriktsstyret med hensyn til erfaring, kompetanse, kjønn og alder. For Distriktsstyrets og Kontrollkomiteens samlede sammensetning er det en fordel om kandidatene har kvalifikasjoner innen ett eller flere av følgende områder:

  • God kjennskap til Røde Kors
  • Erfaring fra frivillig arbeid
  • Nasjonal og/eller lokal samfunnskunnskap
  • Kunnskap om beredskap
  • Kompetanse innen styrearbeid/ kontrollkomitearbeid

Forslag eller søknad sendes til Valgkomitéen innen 1.mars 2020. Dersom du selv ønsker å søke på et verv sender du inn dette søknadsskjemaet og en kortfattet CV (max 3 sider) til Valgkomitéen.

Ved å sende inn søknadsskjemaet samtykker du til at søknad og CV blir sendt ut til alle deltakere på årsmøtet samt publisert på nettsiden til Oslo Røde Kors og i valgheftet som deles ut på årsmøtet. Du kan til en hver tid trekke tilbake samtykket. 

Årsmøtet i Oslo Røde Kors i 2020 blir holdt tirsdag 28.april.

Følgende verv er på valg i 2020:

Distriktsstyret:
  • leder
  • 1 styremedlem
  • 1 varamedlem
Kontrollkomiteen:
  • 2 medlemmer


Distriktsstyret vil selv foreslå kandidater til valgkomiteen.

Hvem kan sitte i Distriktsstyret og Kontrollkomitéen?

Hvor mye tid går med til et verv?

Hvordan er søknadsprosessen?

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen på mail:

valgkomite@oslo.redcross.no

Eller til Valgkomitéens medlemmer:

Sigrid Guldberg 
tlf: 901 29 439

Hans Welle-Watne 
tlf: 900 54 366

Benedicte Biørnstad
tlf: 916 74 047

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler