Frivillige har lagt ned minst 650.000 timer under pandemien

Oslo Røde Kors har i løpet av to år med pandemi bistått kommunen med flerspråklig informasjonsarbeid om vaksine og smittevern, testing og psykososiale helseråd og -kunnskap til befolkningen.

En ny kartlegging fra Røde Kors viser at over halvparten av lokalforeningene i landet har bistått kommunene med hjelp i forbindelse med koronasituasjonen. Minst 650 000 frivillige timer er lagt ned i hele landet. Også i Oslo har frivillige brukt fritiden sin til å støtte kommunen i en vanskelig tid. Selv om antall frivillige i Oslo har gått ned i perioden som følge av pandemien, har antall timer de har brukt på frivillig arbeid økt.  
 
- Det er fantastisk å se hvor mange som bruker fritiden sin på å hjelpe andre, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal.  

Informasjon på ulike språk

Koronaresponsen startet allerede i mars 2020. Som støtteaktør til Oslo kommune, har frivillige fra Oslo Røde Kors bistått ved teststasjoner. Da man så et behov for mer målrettet informasjon på ulike språk, bidro organisasjonen til at 47 670 voksne fra innvandrerbefolkningen fikk relevant informasjon om smittevern og vaksine gjennom informasjonskampanjer. I tillegg drev frivillige oppsøkende informasjonsarbeid i Oslos bydeler og organisasjonen kom med psykososiale helseråd til befolkningen i en tung tid.

- Som beredskapsorganisasjon har vi blitt utfordret under denne pandemien. Det oppstår andre behov når man står i en krise over tid. Å komme med psykososiale råd og -kunnskap til befolkningen i en periode hvor mange har det tungt, kjenner på ensomhet og isolasjon, har vært viktig. 

Langvarig krise 

I to år har byens befolkning levd under strenge smittevernstiltak. For sårbare grupper i samfunnet har kostnaden vært ekstra høy. Mange har vært i isolasjon og har kjent på ensomhet og usikkerhet. I tillegg til å svare opp Oslo kommune når de har bedt om konkret bistand, har det vært viktig for organisasjonen å ivareta de som har vært ekstra utsatt i perioden. 

- Det har vært spesielt viktig for oss å sørge for et lavterskeltilbud for barn og unge i våre aktiviteter, men også for ensomme eldre, innsatte og mennesker med migrasjonsbakgrunn, sier Holmedal.  

Hele rapporten finner du  her