Sak i Vårt Oslo

Kort informasjon om sak publisert i Vårt Oslo den 17. mai.

Sent 17. mai publiserte Vårt Oslo en sak om en tidligere Røde Kors-ansatt som er tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente. Saken ble også delt på Vårt Oslos Facebook side morgenen 18. mai.  

Oslo Røde Kors ble gjort kjent med saken og tiltalen etter at journalisten fra Vårt Oslo tok kontakt med oss.

Ansettelsesforholdet til den tiltalte ble avsluttet for flere år siden. Forholdene skal ha skjedd mens vedkommende var ansatt i Oslo Røde Kors og den mindreårige var deltaker i en av våre aktiviteter.

Vi ser med dypeste alvor på at en tidligere ansatt i en av våre aktiviteter nå er tiltalt for overgrep mot en mindreårig. Våre tanker går til fornærmede som har båret på dette i flere år før det nå bringes inn for rettsvesenet.  Vi er ikke kjent med at denne saken er varslet om i organisasjonen tidligere.

Dette er ikke forenlig med det å være frivillig eller ansatt i Røde Kors. Det skal være trygt å være deltaker i Røde Kors sine aktiviteter, og det er nulltoleranse for enhver form for overgrep eller seksuell relasjon mellom deltakere og frivillige eller ansatte.

Av hensyn til de involverte kan vi ikke gå ut med mer informasjon på dette tidspunktet.

Har du behov for å snakke med noen?
Vi har varslingsrutiner tilgjengelig for alle på nettsiden vår. Her kan ansatte, frivillige og deltagere til enhver tid varsle om kritikkverdige forhold.

Det er mulig å be om ettersamtale (ta kontakt på ettersamtale.oslo@redcross.no).

Om pressen tar kontakt direkte med deg, skal de henvises til kommunikasjonsleder i Oslo Røde Kors, Thomas Syvertsen (mob. 40225381).