Lokalforeningsleder Mette Martinsen
E-post: post@gressvikrodekors.no
Tlf: 69 32 59 20/ 93 25 13 19

Medlemskontakt: 91 85 64 03

Visitorutvalg Ravneberget Fengsel v/ Mona Hyestad
Tlf: 41 54 50 17