Røde Kors Halden
Postboks 923
1759 Halden

Leder: 

E-post: leder@haldenredcross.no

Hjelpekorpset

Epost: haldenrkh@ostfoldrk.no

Nettverk:

Anita Mosbye, e-post: anitamos72@gmail.com

Visitor:

Trond Eilertsen, e-post: Ilagrasat@gmail.com

Besøkstjenesten:

Astrid Svanholm Røren, e-post: astrid.roren@rodekors.org

Mandagsgruppa:

E-post: leder@haldenredcross.no

Transportgruppa:

E-post: omsorghalden@ostfoldrk.no 

Latviautvalget:

Svein-Arne Hansen, e-post: Svein.Hansen@redcross.no

Røde Kors Ungdom:

Emilie Ziener, e-post: emilie-1231@hotmail.com

Vitnestøtte:

Astrid Svanholm Røren, e-post: omsorghalden@ostfoldrk.no

Butikk:

leder@haldenredcross.no