Om Halden Røde Kors

Hensikten er å gjøre nærmiljøet til et tryggere og bedre sted å bo, i samarbeid med andre både frivillige, private og offentlige instanser.

I 100 år har Halden Røde Kors vært en ressurs i lokalsamfunnet. Mange årsverk har med glede blitt brukt til frivillig beredskaps- og omsorgsarbeid i Halden og Aremark kommuner

Målet for all Røde Kors virksomhet er å forebygge og lindre menneskelige lidelser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre aktiviteter styres fra Røde Kors Huset, sentralt i Halden. Her har vi vårt sosiale treffsted, her avholder vi våre møter og her driver vi en mangfoldig kursvirksomhet. Gjennomført kurs tilpasset aktivitet er et krav vi stiller til våre medlemmer.