Hobøl Røde Kors
E-post: hobol@ostfoldrk.no
L
eder: Pernille Lemming - Tlf: 93 42 20 26

Leder for Internasjonale treff Pernille Lemming
E-post: pernille@lemming.no
Tlf: 93 42 20 26

Leder for Formiddagstreff Irèn Lesteberg
E-post: irles@online.no
Tlf: 98 67 22 73

Leder for Formiddagstreff Aino Torgersen
E-post: hobol@ostfoldrk.no

Leder for Besøksvenn med hund Pernille Lemming
E-post: pernille@lemming.no
Tlf: 93 42 20 26