Om Mysen og Omegn Røde Kors

Det er styret i lokalforeningen som har ansvaret for virksomheten vår, men i det daglige er det nok spesialavdelingene våre som synes best. Sammen arbeider vi for å hjelpe til både i lokalmiljøet, nasjonalt og internasjonalt. Lokalforeningen samarbeider med både offentlige etater, andre organisasjoner og bedrifter/enkeltpersoner for å få dette til.