To personer i prat under et måltid. Vis bildetekst
Besøksvenn i Røde Kors.

Bli besøksvenn i Østfold

Mange mennesker har vanskeligheter med å ha meningsfulle sosiale relasjoner med ensomhet og isolasjon som konsekvens.

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Frivillige besøksvenner besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. Besøksvenner som besøker en fast person bestemmer sammen den sosiale aktiviteten. Som besøksvenn kan du også være sammen i en gruppe som lager felles sosiale møteplasser. I Østfold har vi også besøksvenn med hund. 

Hva forventer vi:

Som frivillig må du ha tid til regelmessig besøk 2-4 ganger pr måned. Hvert møte har en varighet på 1-2 timer.

Krav:

Som frivillig må du være over 18 år og underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimums opplæring:

Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs førstehjelp, Grunnkurs psykososial førstehjelp og temakurs besøkstjeneste.

Hvor finner du oss:

Alle våre lokalforeninger har denne aktiviteten.

Mer informasjon: Besøksvenn