Våler Røde Kors

Våler Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.

Infomøte og ekstraordinært møte

Velkommen til infomøte og ekstraordinært møte for Våler Røde Kors 7. juni kl. 18:00 ved Våler Helse og Sosialsenter.

Program:

Klokken 18:00: Infomøte og humanitært forum om samfunnsbehov i Våler

  • Innlegg og diskusjon om flyktningsituasjonen og behov i Våler
  • Innlegg og diskusjon om oppvekst og ungdomsbehov i Våler

Klokken 19:00: Ekstraordinært møte for medlemmer i Våler Røde Kors med følgende dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Møtet settes
  3. Opprop av medlemmer
  4. Godkjenning av dagsorden
  5. Valg av møtedirigent
  6. Valg av personer til å undertegne protokoll
  7. Valg av tellekorps

Sak 1: Nye lover for Våler Røde Kors

Sak 2: Valg

Aktiviteter: