Beredskapskurs og samling

Distriktets beredskapsutvalg har gleden av å invitere til felles beredskapskurs fredag 11.11 – til lørdag 12.11 2016 og felles beredskapssamling lørdag 12.11 – til søndag 13.11.2016

Til beredskapssamlingen vil vi ha med oss:  

  • Medlemmer i lokalforeningsstyre
  • Medlemmer av lokalråd
  • Medlemmer av lokalforeningenes beredskapsutvalg
  • Distriktsstyret
  • Distriktets avdelingsråd
  • Distriktets beredskapsutvalg
  • Ansatte

Beredskapskurset er åpent for alle frivillige.

Tema for helgen:

 Beredskapskurs: Kurset vil foregå fra fredags ettermiddag frem til lunsj på lørdag.Grunnkurs i beredskap handler om å gi deltakeren en introduksjon til hva beredskap er og hva som forventes av den enkelte frivillig med tanke på personlig beredskap. Deltakeren skal få kunnskap om oppbygging, ansvar og roller av den sivile beredskapen i Norge. Man lærer om Røde Kors’ mandat og rolle som beredskapsorganisasjon. Deltakeren får kunnskap om hvordan Røde Kors samarbeider med lokale myndigheter om beredskap. Det blir fokus på hvordan man planlegger øvelser og hvilke typer øvelser som kan gjennomføres.

 Beredskapssamling: Distriktets beredskapssamling vil gå fra lørdag etter lunsj frem til lunsj på søndag. Samlingen vil ta for seg en rekke spennende tema som f.eks.:

- Erfaringer fra Egersund etter flommen i fjor, ved beredskapssjef i Eigersund kommune Svein Oskar Wigestrand

- Felles plan for evakuerte- og pårørendesenter i Stavangerregionen, ved beredskapssjef i Sola kommune Vigdis Torjussen

- Beredskapsavtale med kommunen – et lokalt eksempel fra Haugesund RK

- Aktuelle saker fra distriktets beredskapsutvalg:

1. Varslingsøvelse i Rogaland med UMS

2. Rogaland Røde Kors sin beredskapsplan

3. Beredskapsavtaler med kommunene

NB! Beredskapsutvalget jobber med programmet og vil komme med oppdateringer utover. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Tidsskjema:

Fredag 11. november

18:00-21:00    Beredskapskurs

21:00                Middag

Lørdag 12. november

9:00-13:00      Beredskapskurs

13:00-14:00    Lunsj

14:00-19:00    Beredskapssamling

20:00:             Middag

Søndag 13. november

09:00-13:00:   Beredskapssamling

13:00 – 14:00 Lunsj og vel hjem

Påmeldingsavgift Beredskapskurset:

Beredskapskurset er gratis for de første 10 påmeldte (maksimalt 1 gratis per lokalforening). Utover det gjelder følgende priser: 

Overnatting i enkeltrom:       1650 kr

Overnatting i dobbeltrom:     1425 kr pr pers

 

Påmeldingsavgift Beredskapssamling:

Alle lokalforeningene i distriktet får dekket overnatting og måltider for 1 deltaker. For resterende deltakere gjelder følgende priser:

Overnatting i enkeltrom:       1650 kr

Overnatting i dobbeltrom:     1425 kr per pers

Påmelding til line.mollerop@redcross.no innen 24. oktober 2016. Ved avmelding eller større endringer i påmeldingen i etterkant av 24. oktober kan det kreves full påmeldingsavgift uavhengig om man har fått en av gratisplassene eller ikke.

I påmeldingen skal følgende opplysninger oppgis:

Fullt navn, lokalforening, overnatting, hva man ønsker å delta på (kurs og/eller samling) og eventuelle allergier eller lignende.

Samlingen foregår på Radisson Blu Hotel Haugesund.

Ved spørsmål om samlingen, kontakt leder av beredskapsutvalget, Jørn K. Idsal, jorn.karstad.idsal@rodekors.org eller rådgiver, Line Møllerop, line.mollerop@redcross.no