Migrasjonsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om migrasjonsmidler for 2017. Dette er også lagt ut som egen sak på ukas Ukenytt på Korsveien.

Det kan søkes om midler til følgende aktiviteter:

·         Aktivitet for unge bosatte flyktninger (NB! Ikke Flyktningkompis)

·         Aktivitet i mottak - Barn/barnefamilier/EMA

·         Aktivitet i mottak – Voksne

·         Flyktningguide

·         Norsktrening

·         Øvrige migrasjonsaktiviteter (f.eks. integreringsaktiviteter, Stella, kvinnegrupper mm.)

·         Til Topps (Friluftsaktivitet for innvandrere – lokale turgrupper)

Distriktet skal sende  inn samlet søknad for all aktivitet  innen 9. desember, og lokalforeningene bes derfor melde inn sin planlagte aktivitet seinest søndag 4. desember, slik at vi får alle med i fellessøknaden.

Trykk her for å laste ned eget søknadsskjema.

Utfylt søknadsskjema sendes til distriktet v/Elisa på epost elisa.odegaard@redcross.no  innen fristen 4. desember.