Ferie for alle i Rogaland

Rogaland Røde Kors Ferie for Alle - Høstferie for barn 2019

Ferie for alle inviterer til gratis 5 døgns aktiv høstferie for barn på Gullingen i Suldal i uke 41, 7-11 oktober 2019. På Gullingen får barna selskap av en fantastisk gjeng med frivillige fra Røde Kors.

Som tidligere kan ikke familiene selv søke om plass på Ferie for Alle. Ansatte i kommunen har oversikt over hvem som har størst behov for ferieopphold, og familiene må henvende seg til sitt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten eller andre offentlige instanser som sender inn søknad på vegne av familien.

Søknadsfrist: 16. september 2019

Her finner du søknadsskjema.

Ved spørsmål, ta kontakt per e-post på: ferieforalle.rogaland@redcross.no 

Fakta om ferie for alle

Ferie for alle er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Gjennom Røde Kors’ ferietilbud får barn og foreldre mulighet til å delta i lek og aktiviteter, vekk fra hverdagens utfordringer og bekymringer. På Ferie for alle får familien tid til å være sammen og kan skape minner for livet.

Ferie for alle er en aktiv ferie. Vi legger opp til friluftsaktiviteter - lek, sosialt samvær, utfordringer og glede i samvær med trygge voksne. Vi ønsker å gi familiene en positiv opplevelse, gi mulighet for felles opplevelser for familien, samt tilrettelegge før å øke nettverket deres.  Det er derfor viktig at foreldre og barn deltar på aktivitetene sammen og i fellesskap med andre familier. Foreldre har ansvar for egne barn under hele oppholdet, mens frivillige fra Røde Kors legger til rette for at ferien blir best mulig for alle deltakerne.

Ferie for alle gjennomføres i skolens ferier.

  • Ferie for alle er et landsdekkende tilbud
  • Familien må ha minst et barn i alderen 6-13 år
  • Ferie for alle gjennomføres alltid i skolens ferier
  • Ferie for alle gjennomføres på steder tilrettelagt for en aktiv ferie
  • Ferie for alle varer fra 3-6 overnattinger
  • Ferie for alle er alltid rusfritt

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler