DK ansatte

Ansattinformasjon distriktskontoret

DK Per Arne L.
Per Arne Lea
Daglig leder
E-post
per.arne.lea@redcross.no
Mobil
994 41 963
Bilde Ane O.
Ane Omland
Rådgiver organisasjonsutvikling, prosjekt "Rogaland viser vei"
E-post
ane.omland@redcross.no
Mobil
415 17 623
DK Silje L
Silje Lea
Ferie for alle, Søknadsportalen, økonomi
E-post
Silje.Lea@redcross.no
Mobil
929 82 078
Vilja Mundheim
Kontormedarbeider. Booking av Aktivitetssentrene Svanevatn & Marka. Frivillighetskoordinator
E-post
vilja.mundheim@redcross.no
Mobil
412 44 509
DK Cecilie I.
Cecilie Inderdal
Frivillighetskoordinator beredskap, Røde Kors Hjelpekorps
E-post
cecilie.inderdal@redcross.no
Mobil
992 71 974
DK Kjersti K.H
Kjersti Krogedal Høie
Frivillighetskoordinator migrasjon
E-post
kjersti.krogedal@redcross.no
Mobil
916 30 345
DK Dunja I
Dunja Ibradzic
Flyktningguidekoordinator Sør
E-post
dunja.ibradzic@redcross.no
Mobil
416 28 742
DK Veslemøy W.
Veslemøy Waage
Flyktningguidekoordinator Nord. Visitor, Besøkstjeneste, Besøkshund
E-post
veslemoy.waage@redcross.no
Mobil
481 11 322
DK Iselin T.
Iselin Tanum
Henry – førstehjelp for barnehagebarn
Kontorsted
Sandnes
E-post
iselin.tanum@redcross.no
Mobil
94 37 30 86
DK Helle Aa.
Helle Øvstedal Aanonsen
Frivillighetskoordinator Røde Kors Ungdom, int. distriktssamarbeid, migrasjon, turer for funksjonshemmede
E-post
helle.aanonsen@redcross.no
Mobil
913 86 188
DK Kjersti Kvale
Kjersti Kvale
Frivillighetskoordinator Nord, RØFF, BARK, leksehjelp, RK-skolen, Korsveien
E-post
kjersti.kvale@redcross.no
Mobil
900 31 836

Røde Kors Førstehjelp - salg av førstehjelpskurs- og utstyr

Besøk nettside til Røde Kors Førstehjelp

DK Rune B (2)
Rune Byre
Avdelingssjef Sør-Vest
E-post
rune.byre@rodekorsforstehjelp.no
Mobil
959 17 152