Fire personer sitter på huk foran personer med ryggen til.

Fellesskap og førstehjelp på Åna fengsel

En gruppe innsatte på Åna fengsel har den siste tiden blitt kurset i Røde Kors-aktiviteter. Målet er å gjøre dem til Røde Kors-representanter i sitt lokalmiljø – fengselet.

Prosjektet har det fengende navnet Fellesskap og førstehjelp, og skal gi innsatte i fengsel mulighet, støtte og kompetanse til å motta og formidle livreddende kunnskap, og å bedre egen og andre innsattes helsesituasjon under og etter soning. Gjennom opplæring blir kursdeltakerne trygget i rollen som frivillige.  

Mandag 30. oktober var det avsluttende markering med utdeling av kursbevis og t-skjorter i Åna fengsel. Deltakerne er nå klare til å blant annet vurdere hvilke helsebehov som finnes i fengselet.

De skal også være med på å planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter og prosjekter som de mener møter disse behovene.

– Vi fra Røde Kors, som har jobbet med prosjektet, er stolte av den gruppen innsatte som har meldt seg til dette prosjektet. Vi gleder oss til å se dem i aksjon som frivillige, sier Julia Stangeland, leder for omsorg i Bryne Røde Kors.  

Prosjektet i Åna fengsel er et samarbeid mellom Nærbø og Bryne Røde Kors, med uvurderlig hjelp fra Lisbeth Tandrevold, ansatt i Stavanger Røde Kors.  

– Hvis noen har lyst til å høre mer om prosjektet eller være med som støtte til de innsatte sitt frivilligarbeid, er det bare å ta kontakt med Nærbø Røde Kors, sier Julia Stangeland.

Fra 2020 til 2022 ble det gjennomført et pilotprosjekt med Fellesskap og førstehjelp. I dag er aktiviteten i tre fengsler i Norge, samtidig som to til er i ferd med å etablere aktiviteten.