Fem personer på scenen. Bilde av smilende mann i bakgrunnen. Vis bildetekst
Thor Inge Sveinsvoll er tildelt Røde Kors’ hederstegn for sin omfattende og engasjerte innsats i Røde Kors. Foto: Renate Nordbø Idland

Røde Kors’ hederstegn til Thor Inge Sveinsvoll

Thor Inge Sveinsvoll ble takket av som president og tildelt Røde Kors’ hederstegn for sin omfattende og engasjerte innsats i Røde Kors.

Landsmøtet til Røde Kors valgte søndag Siri Hatlen til ny president. Hun overtar etter Thor Inge Sveinsvoll som var president fra 2020 til 2023.

Takket av

Generalsekretær Anne Bergh og visepresidentene Nita Kapoor og Morten Støldal takket av Sveinsvoll. Bergh takket for godt samarbeid og alt hun har lært om Røde Kors.

– Du har inngående kunnskap om hvordan Norges Røde Kors i alle kriker og kroker er skrudd sammen. Det er jeg veldig takknemlig for at jeg har kunnet fått trekke på, sa hun.

Visepresident Morten Støldal fortalte om en spesiell start siden de ble valgt på det digitale landsmøte under pandemien i 2020.

– Vi hadde en start der vi skulle lære hverandre å kjenne samtidig som samfunnet og Røde Kors stod overfor en av sine største utfordringer noensinne. Så det ble mange og lange Teams-møter, men vi fant ut av det.

Han fortalte om et tett og godt samarbeid. I perioden har de også hatt en del litt krevende saker.

–  Du har aldri gått av veien for å også ta tak i det som er krevende og vanskelig. Det står det respekt av, sa han.

Kapoor takket Sveinsvoll for hans brennende og smittsomme engasjementet for Røde Kors, og særlig for det lokale.

– Du har reist land og strand rundt og vært en helhjertet ambassadør for Norges Røde Kors. Jeg tror jeg har hele landsstyret, alle delegatene, administrasjonen, alle våre partnere med meg for å si tusen hjertelig takk til Thor Inge for tre års helhjertet innsats for Røde Kors, sa Kapoor, til stående applaus fra hele salen.

Røde Kors' hederstegn for omfattende og engasjert innsats

Etter takken kom Synøve Sande, leder av æresbevisningskomiteen, på scenen og fortalte om alle tillitsverv Thor Inge har hatt lokalt, distrikt og nasjonalt.

I sin presidentperiode har Sveinsvoll nedlagt et stort og engasjert arbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

– Med sin brede erfaring fra organisasjonsarbeidet har han vært en velkommen gjest på store og små arrangementer i hele landet, der han har lyttet, hyllet, løftet fram det viktige frivillige arbeidet som nedlegges hver dag, sa komitélederen før hun tildelte Norges Røde Kors’ hederstegn til Thor Inge for hans omfattende og engasjerte innsats i Røde Kors lokalt, distrikt og sentralt, og særlig for hans innsats som president for Norges Røde Kors i perioden 2020-23.

Nest etter Æresmedlemskap i Norges Røde Kors, er Hederstegnet den høyeste utmerkelse som kan tildeles.