Årsmøte 2018

Årsmøte i Sandnes Røde Kors 22 februar 2018

Det kalles inn til årsmøter på Røde Kors-huset i Sandnes

 TORSDAG 22. FEBRUAR 2018, fra kl 19.00

 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 DAGSORDEN

1. Lovendring i forbindelse med revidert lovnorm Norges Røde Kors samt justering av antall medlemmer i omsorgsrådet.

Ingen andre saker.

Etter det ekstraordinære årsmøtet avholdes

ÅRSMØTE I SANDNES RØDE KORS

 DAGSORDEN

1. Årsberetning.

2. Regnskap.

3. Handlingsprogram og budsjett.

4. Lovendring i forbindelse med revidert lovnorm Norges Røde Kors

5. Valg.

6. Valg av revisor.