Årsmøte 2019

Årsmøte i Sandnes Røde Kors holdes torsdag 21. februar kl. 19:00

Det innkalles til årsmøte i Sandnes Røde Kors - torsdag 21 februar 2019, kl. 19:00

Dagsorden:
1.   Valg av møteleder
2.   Valg av referent
3.   Valg av 2 delegater til signering av protokoll
4.   Godkjenning av innkalling og dagsorden
5.   Årsberetning for 2018
6.   Regnskap for 2018
7.   Handlingsprogram og budsjett for 2019
8.   Valg
9. Inkomne forslag

Sandnes 04. februar 2019

Signert: for Styret i Sandnes Røde Kors
              Kåre Lunde (leder)