Årsmøte 2020

Det kalles inn til årsmøte i Sandnes Røde Kors den 20. februar 2020 klokken 19:00.  Møtet holdes i Roald Amundsensgate 20. Omsorg har sitt årsmøte klokken 18:00

TORSDAG 20. FEBRUAR 2020, kl. 19.00  

DAGSORDEN 

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent 
  3. Valg av 2 delegater til signering av protokoll 
  4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  5. Årsberetning for 2019
  6. Regnskap for 2019
  7. Handlingsprogram og budsjett for 2020
  8. Innkomne forslag
  9. Valg av styre og valgkomite.
  10. Valg av revisor.

Sandnes 05. februar 2020 
Styret i Sandnes Røde Kors 
Kåre Lunde (leder)