Vi trenger nye frivillige i Gatemegling i Sandnes

Bli med og bidra til at ungdom får en trygg og sosial hverdag

Vi holder opplæring for nye frivillige 10-12.feb og 24-26.feb

Meld din interesse snarest :)

Janne Tveit: Tlf: 402 47 515  e-post: janne.tveit@redcross.no      

Bli instruktør i dialog og kommunikasjon for ungdom og delta i utvikling av deres:

 • Mestring
 • Selvbilde
 • Sosiale ferdigheter
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Kunnskaper om konflikthåndtering
 • Kreativitet
En glad gjeng med unge gatemeglere i Sandnes.
En glad gjeng med gatemeglere i Sandnes.

Hvorfor? 


Fordi det virker!  Vi har stor suksess med å tilby ungdom konkrete redskaper i aktiv konflikthåndtering. Gjennom en tre-trinns utdannelse settes ungdom (13-25 år) i stand til å løse egne konflikter, og til å bidra til megling i andres konflikter i deres nærmiljø.

Hvordan?


Gatemegling er basert på såkalt ung-til-ung-metodikk, hvor opplæringen i konfliktforståelse, ikkevoldskommunikasjon og megling baseres på praktiske kurs hvor det benyttes metoder som lek, øvelser, rollespill og refleksjon.  

Hva skal du? 
 

 • Først får du en solid instruktøropplæring. Gjennom instruktøropplæringen får du selv delta i det som du senere skal lede for ungdom.  
 • Deretter er din rolle som frivillige å lede verksteder for ungdom med praktiske øvelsene og refleksjon.
 • Du vil bli del av en sosial instruktørgruppe, og lede verksteder og rekrutteringsverksteder for ungdom.

Hva får du? 
 

 • En utdannelse, som du kan bruke på din CV og i din personlige utvikling. 
 • Konkret erfaring med konflikthåndtering, arbeide med unge, og et nettverk av andre konfliktmeglere.
 • Muligheten til å møte en masse fine ungdommer.

                 

Mer informasjon: Gatemegling