Innkalling til Årsmøte i Sandnes Røde Kors

Det innkalles til årsmøte på Røde Kors huset i Roald Amundsensgate 20, torsdag 23. februar 2017 kl 19:00

 

Dagsorden for møtet:

1.   Årsberetning for 2016
2.   Regnskap for 2016
3.   Handlingsprogram og budsjett for 2017 og 2018
4.   Innkomne forslag
5.   Valg

       I lokalforeningstyret står følgende på valg:
       Leder (2 år), styremedlem (2 år) og varamedlem (2 år)

       Følgende medlemmer av valgkomiteen er på valg:
      To medlemmer (2 år) og varamedlem (2 år)

6.   Valg av revisor

Sandnes, 05. februar 2017
Sign.
Styret i Sandnes Røde Kors
Tarja I. Tikkanen (leder)