Kom på nett

I dag tenker vi at de fleste er på nett og mye av kommunikasjonen og informasjonsdelingen I samfunnet foregår via nettet.    Det kan bety at flere av den eldre generasjon sliter med å henge med.

Flere har kanskje ikke PC eller nettbrett og bruker heller telefon og leser det som er på trykk. Undersøkelser fra Statisk Sentralbyrå viser at hver femte nordmann mellom 67 og 79 år ikke har tilgang til internett. Noen har kanskje tilgang men har veldig liten kunnskap om hvordan de bruker internett og ny teknologi.  

Dette ønsker vi I Sandnes Røde Kors å gjøre noe med. Vi ønsker å inkludere seniorer I den digitale hverdagen og inviterer egne frivillige og seniorer I Sandnes til et grunnleggende kurs og innføring I bruk av data.  Mange tror kanskje at de er for gamle og har en redsel for å ta I bruk ny teknologi. Dette kurset er for alle og kan åpne dører til en ny verden hvor man blant annet kan slippe å gå fysisk I banken og dermed også slipper å betale høye gebyrer. Vi ønsker å hjelpe seniorer til å komme over terskelen og utnytte mulighetene som finnes. 

Kurset vil gi en innføring I hvordan man kan komme seg på nett, bruk av e-post og ikke minst hvordan man bruker nettbank.  Flere eldre som ikke er vant med å bruke databaserte tjenester sliter med dette.  Flere og flere av samfunnets tjenester som kommunikasjon med NAV og nettb er I dag basert på at folk er på nett.  Mange sliter også med ensomhet og det å holde kontakt med familie og bekjente som bor lang unna. I den digitale verdenen er det lettere å holde kontakt selv om man bor på forskjellige steder I verden.  Barn og barnebarn kan raskt nås på e-post eller annet digitalt verktøy.

Meld deg på vårt kurs “Kom på nett”.  Vi vil holde kurs to lørdager I november på Røde Kors huset I Roald Amundsensgate 20, Sandnes. Hver kursdag er på fire timer.  Ta gjerne med egen iPad eller laptop.   

Hjelp til innføring I bruk av data: Kursholder: Christer Tysdal (Senior IT Arkitekt)
Kurs 1 :  Lørdag  25. November  fra kl 11:00 – 15:00  :  Kom på nett – innføring I bruk av data
Kurs 2 :  Lørdag  02 Desember    fra kl. 11:00 – 15:00  : Kom på nett – innføring I bruk av data
Sted: Sandnes Røde Kors, Roald Amundsensgate 20

Påmelding innen 3. November til
marthevatnaland@hotmail.com    Husk å spesifiere hvilken av de to kursdagene du ønsker å delta.