Årsmøte 2021

Årsmøte i Sandnes Røde Kors holdes 18. mars klokken 19:00.  Møtet er både digitalt og fysisk på Røde Kors-huset i Sandnes.

 

Det innkalles til årsmøte digitalt og på Røde Kors-huset i Sandnes

 TORSDAG 18. MARS 2021, kl 19.00

 På grunn av den pågående Corona – smitten vil årets møte bli gjennomført som en kombinasjon av digitalt møte og møte på huset. Alle som ønsker å delta må melde seg på senest torsdag 11. mars og ut fra antall og smittesituasjonen vil vi fordele deltagerne på digitalt møte og fysisk møte på huset. Det vil bli tatt hensyn til den enkeltes ønsker samt data-ferdighet.  Alle som møter fysisk vil få tildelt faste plasser.

Påmelding til post@sandnesrodekors.no senest 11.03.21 kl 1800. Påmeldingen må også inneholde evt. personlige ønsker ang. møteform og om du er kjent med/evt har Teams på PC eller mobil.

 DAGSORDEN

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 delegater til signering av protokoll
  4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  5. Årsberetning for 2020
  6. Regnskap for 2020
  7. Handlingsprogram og budsjett for 2021
  8. Innkomne forslag
  9. Valg av styre og valgkomite.
  10. Valg av revisor.

Sakspapirer vil bli lagt ut på Sandnes Røde Kors sin side på Korsveien.

Sandnes 01. mars 2021

Styret i Sandnes Røde Kors 
Kåre Lunde (leder)