Lokalforeningsleder Anita Almås Høyvik
E-post: anita.hoyvik@lyse.net
Tlf: 91 62 66 59

Sola Røde Kors Hjelpekorps
E-post: hjelpekorpset@solarodekors.no
Tlf: 90 78 36 37