Årsmøte i Stavanger Røde Kors 2024

Velkommen til Årsmøte torsdag 22. februar kl. 18.00 på Røde Kors huset i Thiisabakken 3

Åsmøte
Animasjon Norges Røde Kors

Dagsorden:

1.  Åpning ved lokalforeningsleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3.  Valg av ordstyrer
4. Valg av referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen
5. Årsberetning 2023
6. Regnskap 2023, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning
7. Strategi og handlingsplan 2024 - 2027
8. Budsjett 2024
9. Valg av revisor
10.  Valg av lokalstyre
11. Valg av kontrollkomite
12.  Valg av valgkomite
13. Hytte i Hunnedalen
14. Lovendring
15. Avslutning ved lokalforeningsleder

Sakspapirene finner du her.

De kan også hentes i papirutgave på Røde Kors-huset.

For å ha stemmerett på årsmøtet til Stavanger Røde Kors må du være betalende medlem i lokalforeningen. Medlemskontingenten må være betalt i løpet av de siste 14 månedene innen møtets begynnelse. Usikker på om du har betalt? Send e-post til stavanger@redcross.no

Vel møtt!

Stavanger Røde Kors Omsorg avholder sitt valgmøte i forkant av årsmøtet, kl. 17.00. Sakspapirer omsorg finner du her.