Barnas sommer 2022

Stavanger Røde Kors inviterer til Sommermix 2022.

Bilde Stvg

Når:

Uke 27, 4.– 8.juli, fra kl. 08 - 16 (aktiviteter fra kl. 9 - 15).

Hvor:

Røde Kors huset på Våland, Thiisabakken 3, 4010 Stavanger

Hvem:

Barn i 1.-5.klasse (5 – 11 år)

Hva:

Sommermix med Røde Kors er en gratis aktivtetsuke for barn i Stavanger. Det vil være en variert uke med mange kjekke aktiviteter. Vi har base på Røde Kors huset og tar noen utflukter i tillegg. Det kan for eksempel være gårdsbesøk, trampolinepark e.l. Til utfluktene bestiller vi buss.

Aktivitetene vil foregå i tidsrommet fra kl. 9 - 15 mandag til fredag, men Røde Kors huset vil være åpent fra kl. 8 - 16, med voksne tilstede for de som har behov. Vi serverer mat hver dag; lunsj og et fruktmåltid. For de som kommer kl. 8 vil det i tillegg serveres en enkel frokost.

Hele uken er gratis for deltakerne. Tilbudet er finansiert av Barnas Sommer, Stavanger Kommune.

Påmeldingsskjema

Håper vi ses 😊

NB! Våre frivillige skal inkludere og være tilstede for alle barna som kommer.. Det er viktig å poengtere at det er frivillige som gir av sin tid her og vi er ikke, og skal ikke være fagpersoner. Dersom barnet trenger særskilt oppfølging, kan man ha med en egen voksenperson. 

Spørsmål? Ta kontakt på tlf. 51 52 38 50, stavanger@redcross.no