Delegatar frå våre 26 lokalforeiningar avsluttar 2020 og legg planar for vår humanitære innsats i 2021.

Velkomen til årsmøte 2021 på Teams!

Vi ønskjer alle delegatar, observatørar og gjester velkomne til å avslutte Røde Kors-året 2020 og planlegge 2021 – på Teams den 20. mars 2021.

Velkomen til årsmøtet i Sogn og Fjordane Røde Kors i 2021. Vi inviterer til ein dag med utøvande organisasjonsdemokrati, der vi skal takke av og summere opp 2020, bestemme oss for innsatsen framover og velje nye tillitsvalde.

Les årsmøtedokumenta her!

Årsmøtet og valmøta vil bli gjennomført som eit dagsmøte på Teams den 20. mars. Årsaka til digital gjennomføring, er knytt til smittevernreglar i samband med koronapandemien.

Program:

  • 10.00 – 11.30 Valmøter vert gjennomført for distriktsråd omsorg og distriktsråd hjelpekorps.
  • 11.30 – 12.30 Lunsj.
  • 12.30 – 16.30 Distriktsårsmøte.

Påmelding

Kvart lokalråd kan delta med både leiar og nestleiar (to delegatar) i dei respektive valmøta. I årsmøtet kan lokalforeiningane vere representert med inntil fire delegatar; ein frå lokalforeininga og ein frå kvart lokalråd, i tillegg til observatørar. Delegatane vert valde i lokalforeiningane og lokalråda på sine respektive val- og årsmøter. Les "Bestemmelser for valg".

Vel møtt!

Beste helsing
Distriktsstyret
v/Synøve Sande, leiar

Har du spørsmål? Kontakt distriktet her.

Her finn du årsmøtedokumenta til distriktsårsmøtet i Sogn og Fjordane Røde Kors 2021. Ønskjer du papirversjon? Bestill der du melder deg på årsmøtet.