Velkomen til Kveik 2019!

Heilt ny eller erfaren i Røde Kors. Høyr på våre dyktige innleiarar, ta eit kurs eller jobb med idear saman med andre på Kveik-konferansen på Skei 18.–20. oktober 2019.

Kveik er ei samling for alle frivillige i Røde Kors. Her kan du oppdatere deg fagleg, finne inspirasjon, dele erfaringar med likesinna eller utvikle eigen aktivitet i verkstader med deltakarar frå heile fylket.

Øving på Lsor
Anna Amalie Espe og Marte Kroken hjelper Birthe Borlaug (med skadesminke), og får støtte av lagleiar Kenneth Kalhagen på lagleiarkurset til Røde Kors Hjelpekorps. Det er dette vi er med for - våre hjarte brenn for å hjelpe andre. Av og til er det berre kjekt, andre gonger krevjande. Difor arrangerer vi Kveik - gje påfyll til å stå enno stødigare i både lette og tunge økter.

Program:

Vi legg opp til at du kan lage ditt eige program. Der det står "Parallell Kveik" skjer det mange ting samtidig - du vel deg programposten som høver deg best. Programmet som vi kallar "Felles Kveik" er retta mot alle i Røde Kors. 

Meld deg på Kveik!

 

Parallell Kveik fredag 18-21

1. Kurs i valnemndsarbeid

2. Øvingsplanlegging - beredskap

3. Kurs i å halde ettersamtale

4. Lær å halde og delta på nettmøte

5. Grunnkurs psykososial førstehjelp

6. Besøksvenkurs

7. Kurs i fleirkulturellt arbeid

8. Digitale kart - grunnkurs

9. Rapportering i hjelpekorpset

10. Voice broadcast grunnopplæring

 

Felles Kveik laurdag

08.30 Kaffi og rundstykker

09.30 Velkomst

09.40 Nær fortid og nær framtid

10.40 Røde Kors mot 2020-2030

12.00 Kva ville Henry ha sagt?

13.00 Lunsj og mingling

 

Parallell Kveik laurdag 14.30 - 18.30

1. Aksjonsleiing i hjelpekorpset

2. Samling for kurshaldarar/instruktørar

3. Rekruttere pådrivarar og støttespelarar

4. Øving 2. november - verkstad

5. Einsemda ein ikkje ser

6. Eit synleg Røde Kors - verkstad

 

Parallell Kveik søndag 09 - 12.30

1. Omsorgsaktivitet - aktuelle tema

2. Hjelpekorpsaktivitet - aktuelle tema

3. Lokalstyra - AVLYST

 

Påmeldingsfristen er gått ut, men det er enno ledige plassar!

Meld deg på Kveik!

 

Har du spørsmål? Kontakt dagleg leiar Dag Hovland.

Med atterhald om endringar.

 

Vel møtt!
Beste helsing
Sogn og Fjordane Røde Kors

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler