Budal Røde Kors

Budal Røde Kors har et aktiv Hjelpekorps. Våre frivillige bidrar til et tryggere og bedre lokalmiljø, og bistår myndighetene ved behov.

Adresse
7298 BUDALEN
E-post
budal@strk-redcross.no
Leder
Hans Inge Enlid Vårhus
Nestleder
Morten Svardal

Velkommen!

Vi har alltid behov for nye frivillige. Vil du engasjere deg og skape et tryggere og varmere lokalsamfunn? Ta kontakt!

Her finner du vår Facebook-side