E-post: gauldal-leder@strk-redcross.no

Vakttelefon Hjelpekorps
Tlf.: 90 19 46 80