Kontakt Sør-Trøndelag Røde Kors

Kontaktinformasjon for distriktsstyret eller distriktskontoret.

Distriktskontoret

E-post: post@strk-redcross.no
Telefon: Sentralbord: +47 22 05 40 00

Besøks- og postadresse:

Nardovegen 4b
7032 Trondheim

Åpningstid:

Mandag–fredag kl. 09:00-15:00 

Se oversikt over ansatte her.

Distriktsstyret 2021–2022

Distriktsstyret kan kontaktes på e-post distriktsstyret@strk-redcross.no

Leder:

Jan Robert Humstad
distriktsleder@strk-redcross.no

Nestleder:

Kjell Erik Ronæss
nestleder@strk-redcross.no

Styremedlemmer:

  • Martin Øyen Eikebø
  • Vegard Hassel
  • Merete Røistad (Leder d-råd hjelpekorps)
  • Unn Sissel Nedland (Leder d-råd omsorg)
  • Lotte Aunøien Tøften (Leder d-råd ungdom)
De ansatte ved distriktskontoret arbeider med å bistå våre frivillige med tilrettelegging av det humanitære arbeidet. Distriktskontoret har kontorsted i Steinkjer og Trondheim.