Ansatte i Røde Kors i Trøndelag

De ansatte ved distriktskontoret arbeider med å bistå våre frivillige med tilrettelegging av det humanitære arbeidet. Distriktskontoret har kontorsted i Steinkjer og Trondheim.

Kontaktinformasjon

Sentralbord Nord-Trøndelag Røde Kors

+47 74 15 08 80

Sentralbord Sør-Trøndelag Røde Kors

+47 22 05 40 00

Tor Andre Weiseth

Daglig leder, Sør-Trøndelag Røde Kors og Nord-Trøndelag Røde Kors.
Kontorsted: Steinkjer og Trondheim
Telefon: 932 22 139
E-post: tor.andre.weiseth@redcross.no

Aleksander Båtnes

Rådgiver kommunikasjon og samfunn
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 926 58 846
E-post: aleksander.batnes@redcross.no 

Enhet frivillighet

Anne Ulvin

Enhetsleder
Kontorsted: Steinkjer
Telefon: 934 95 191
E-post: anne.ulvin@redcross.no

Svein-Eric Bolland

Seniorrådgiver beredskap
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 905 39 524
E-post: svein-eric.bolland@redcross.no

Henry Skevik

Rådgiver hjelpekorps
Kontorsted: Steinkjer
Telefon: 970 67 377
E-post: henry.skevik@redcross.no

Audhild Vollan

Rådgiver omsorg
Kontorsted: Trondheim
Telefon:  / Sentralbord: +47 22 05 40 00
E-post: audhild.vollan@redcross.no

Mona Jentoftsen

Rådgiver oppvekst og ungdom
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 950 18 355
E-post: mona.jentoftsen@redcross.no

Hege-Iren Karlsen

Rådgiver Ferie for alle
Kontorsted: Steinkjer
Telefon: 464 11 760
E-post: hege-iren.karlsen@redcross.no

Enhet administrasjon og styring

Veronica Sve

Enhetsleder
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 971 47 839
E-post: veronica.sve@redcross.no

Wenche Lundås

Rådgiver økonomi, Sør-Trøndelag Røde Kors
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 930 16 150
E-post: wenche.lundas@redcross.no

Monica Bartnes

Rådgiver økonomi og administrasjon, Nord-Trøndelag Røde Kors
Kontorsted: Steinkjer
Telefon: 412 39 591
E-post: monica.bartnes@redcross.no

Enhet prosjekt og lokalt ansatte

Jannike Bostad

Enhetsleder
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 926 06 431
E-pos: jannike.bostad@redcross.no

Ida Westerhus

Koordinator migrasjon og gatemegling
Kontorsted: Steinkjer
Telefon: 924 03 171
E-post: ida.westerhus@redcross.no

Sissel Thorsen

Daglig leder Namsos Frivilligsentral
Kontorsted: Namsos
Telefon: 469 04 544
E-post: sissel.thorsen@redcross.no

Tone Smistad

Koordinator Nettverk etter soning
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 412 41 543
E-post: tone.smistad@redcross.no

Thora Fornes

Koordinator Røde Kors Kafé
Kontorsted: Verdal
Telefon: 977 88 670
E-post: thora.fornes@redcross.no

Lisbeth Lein

Prosjektleder for ABC – for bedre mental sunnhet
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 975 03 912
E-post: lisbeth.lein@redcross.no

Siv-Lena Mjønes

Prosjektmedarbeider Namsos Frivilligsentral
Kontorsted: Namsos
Telefon: 416 56 038
E-post: siv-lena.mjones@redcross.no