Organisering

Sør-Trøndelag Røde Kors er ett av 19 Røde Kors-distrikter i Norge.

Distriktets oppgave er å legge til rette for humanitært arbeid i distriktets geografiske nedslagsfelt. Dette gjøres ved å bistå våre lokalforeninger og frivillige med kurs, beredskapstiltak og lokal aktivitet.

Distriktet består av:

Distriktsstyret: Ansvarlig for ledelsen av distriktets virksomhet. Arbeider innenfor rammene av Røde Kors' hovedprogram og strategier som er vedtatt i Landsstyret. Distriktsstyret fastsetter målene, peker ut kursen, angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene og beskriver hvordan aktivitetenes langsiktige bærekraft sikres. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.

Distriktsråd for Røde Kors Hjelpekorps: Rådgivende organ for distriktsstyret innenfor hjelpekorpsfeltet.

Distriktsråd for Røde Kors Omsorg: Rådgivende organ for distriktsstyret innenfor omsorgsfeltet.

Distriktsråd for Røde Kors Ungdom: Rådgivende organ for distriktsstyret innenfor ungdomsfeltet.