Dans i Georgia

Samarbeidsprosjekter

Sør-Trøndelag Røde Kors har i flere år samarbeidet med andre nasjonalforeninger, distrikter og lokalforeninger over hele verden.

Twinning-samarbeid med Georgia Røde Kors 2016–2018

I perioden 2016-2018 (med mulighet for forlengelse) skal Sør-Trøndelag Røde Kors samarbeide med Georgia Røde Kors og lokalforeningene Tbilisi, Marneuli, Sagarejo, Gori og Akhmeta, som blant annet ønsker bistand til opprettelse av sosiale møteplasser for ungdom og prosjekter rettet mot eldre.

Målet med samarbeidsprosjektet er gjensidig erfaringsutveksling og styrke kapasiteten til å levere kvalitetstilbud til mennesker i nød.

Hovedområder for samarbeidet er

  1. førstehjelp, ressursmobilisering og kommunikasjon,
  2. støtte til humanitære aktiviteter
  3. felles styrking av internasjonal forståelse

For 2017 er det totalt 120 000 kroner som gis av distriktets  lokalforeninger til prosjektet.

Satser på ungdom og møteplasser

I hovedstaden Tbilisi er det allerede etablert et ungdomstilbud basert på arbeidet til Røde Kors Ungdom i Norge. 

– Vi har de samme visjonene som Røde Kors i Trondheim. Vi ønsker å tilby ungdom i alderen 15-25 en stress- og prestasjonsfri møteplass der ungdom først og fremst får være ungdom, forteller Nia Burtikashvili, assisterende generalsekretær i Georgia Røde Kors. Nå ønsker de å etablere flere møteplasser i andre deler av landet, hvor det ikke eksisterer fungerende ungdomstilbud.

 – I Georgia trenger vi noe som er skapt av ungdom, for ungdom. Blant annet savner vi et sted hvor vi kan forene og inkludere ungdom fra ulike etniske minoriteter, som det er en del av i Georgia, forteller sier Keti Meipariani fra lokalforeningen Sagarejo og Mariam Rosebishvili fra lokalforeningen Akhmeta. 

Gjensidig erfaringsutveksling

– Norge og Georgia deler utfordringer knyttet til ungdom. Nasjonalt er Fellesverket fortsatt i startfasen, og for vår del er det derfor svært nyttig å lære av de erfaringene som gjøres i Georgia også, forteller Jannike Bostad, seniorrådgiver for ungdom i Sør-Trøndelag og Trondheim Røde Kors.

Sør-Trøndelag Røde Kors' 24 lokalforeninger bidrar med 5000 kroner hver i hvert prosjektår. Årlig gis det derfor totalt 120 000 kroner fra Sør-Trøndelag Røde Kors’ lokalforeninger til samarbeidsprosjektet. Disse bidrar blant annet til sanitærpakker med tannbørste og -krem, toalettpapir, vaskekluter og –pulver som deles ut til eldre.

– Pensjonen i Georgia er svært lav, og derfor er mange eldre avhengige av hjelp fra andre. Men veldig mange av dem er fattige og mangler sosialt nettverk. Men gjennom samarbeidet med Sør-Trøndelag Røde Kors har vi allerede opplevd en økting i frivillige til besøkstjenesten, og mange flere mottar nå hjelpen vår. I tillegg er vi blitt mye mer synlige i lokalsamfunnet, sier Meipariani. 

Sør-Trøndelag Røde Kors' Twinning-samarbeid

  • 2016–2018 (med mulighet for forlengelse): Georgia Red Cross Society
  • 2006–2015: Karen Langata Branch (Lokalforening), Kenya Red Cross
  • 1997–2005: Lebanese Red Cross Youth, Lebanese Red Cross Youth
  • 1983–1992: Kingston and St. Andrews Red Cross Society, Jamaica Red Cross