Distriktsstyret

Distritsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige fortak.

Leder: Trond Midtbøen (Porsgrunn Røde Kors)

Nestleder: Christian Christiansen (Skien Røde Kors)

Medlemmer: Jarl Olav Rugtveit (Bø og Sauherad Røde Kors) og Kjersti Pedersen (Skien Røde Kors)'

Vara: Arne Dag Lassemo (Fyresdal Røde Kors)