Hagegruppa i Tromsø Røde Kors

Trives du med hagearbeid og dyrking av grønnsaker?

Bildet viser fem personer med ulike kulturelle bakgrunner som står klare til å luke og vanne åkerlappen. Det er sol og de smiler til kamera.
Frivillige og deltakere i Hagegruppa sommeren 2020. Foto: Wedeb Tsegay

Integrering og sosial inkludering gjennom hagearbeid

Tromsø Røde Kors Hagegruppe har sin egen parsell på Holt Læringstun bak på Tromsøya. Her kan frivillige og deltakere dyrke grønnsaker sammen. Hagegruppa er en sammensatt gruppe med personer fra både Norge, Somalia, Eritrea, Syria og flere andre land. Vi snakker norsk sammen og lærer av hverandres dyrkingserfaring fra våre hjemland. Vi sår, luker, vanner og innhøster sammen, og i blant deler vi også et godt felles måltid!

Hagegruppa er et samarbeid mellom Tromsø Røde Kors og Holt Læringstun.

Bli med du også!

Hvis du har masse kunnskap om grønnsaker og dyrking – bli med! Hvis du ikke kan noe men vil lære – bli med! 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Sunniva Johansen ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Sunniva Johansen
Frivillighetskoordinator Migrasjon og Kurs
E-post
sunniva.johansen@redcross.no
Telefon
91 86 28 43