Små Oppdrag

Trenger du hjelp til små gjøremål slik som snømåking eller handle varer på butikken?

Små Oppdrag

Vi legger til rette for at frivillige kan hjelpe deg med korte oppdrag. Oppdragene kan ikke vare mer enn to timer.

Eksempler på Små Oppdrag kan være å måke snø eller strø grus foran innkjørselen til en eldre person. Det kan også være å handle varer for personer som ikke kommer seg ut på handling selv.

Å ta små oppdrag er en friere måte å være frivillig på ettersom man ikke binder seg til et gitt antall timer frivillig arbeid per måned. Man kan også takke nei dersom oppdraget ikke passer eller man ikke har tid.

NB! På grunn av fare for koronasmitte vil frivillige kun utføre oppdrag som ikke innebærer fysisk kontakt.

Vi kan likevel ikke garantere at vi kan hjelpe deg da vi har begrenset antall frivillige i Små Oppdrag, men vi vil gjøre vårt beste!

Ønsker du hjelp til små gjøremål?

Ta kontakt med:

Kari Lydersen sitter på en benk og ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Kari Lydersen
Leder Frivilligsentralen
E-post
kari.lydersen@redcross.no
Telefon
95 47 20 45