Tiltak knyttet til covid-19

Tromsø Røde Kors gjennomfører noen tiltak for å begrense videre smittespredning. Samtidig søker vi å opprettholde så mye aktivitet som mulig for de som trenger oss i denne krevende tida!

Tiltak for å begrense smitte

Ansatte på hjemmekontor

De fleste ansatte sitter på hjemmekontor, men vi søker likevel å ha Røde Kors-huset bemannet på hverdager fra 09.00-15.00, så langt det går.

Røde Kors-aktiviteter i Tromsø

Noen av våre aktiviteter er satt på pause, andre består, mens noen igjen er blitt digital. Fordi koronasituasjonen endrer seg relativt hurtig så kan endringer i aktivitetstilbudet forekomme på kort varsel. Vi ber deg derfor ta kontakt med den aktiviteten du er interessert eller kontoret for å være sikker på at du får riktig informasjon. Se kontaktinformasjon lenger ned.

Telefonvenn

Telefonvenn er et tilbud til de som trenger økt sosial kontakt. Les mer her om Telefonvenn.

Kors på halsen- et samtaletilbud til barn og unge

«Kors på halsen» holder åpent hver dag kl. 14-22.00. Ring 800 33 321, eller chat/ skriv mail. Du finner mer info om tilbudet her.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål så kan du ringe vårt sentralbord i Tromsø Røde Kors på telefon 776 13 661. Sentralbordet holder åpent mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00.

Du kan også sende oss en mail på tromso@redcross.no.