En takk til våre bidragsytere

Vi har mange store og små bidragsytere som muliggjør aktiviteter for store og små i Tromsø by! Vi er takknemlig for dem alle!

Takk til våre frivillige

Frivillighet, det at noen gir av sin tid og evner, er selve bærebjelken i Røde Kors sitt arbeid og virke. Uten dem – intet Røde Kors i Tromsø.Takk til dem for alle timer, energi og krefter de legger ned som frivillig!

Hjelpekorpsere i sol vinter Truls Tiller.jpg
Foto: Truls Tiller

Takk til økonomiske bidragsytere

Å gi hjelp er dessverre ikke gratis. Man må ha tak over hodet for at frivillig aktivitet og kursing kan finne sted. Strømregninger skal betales, og vedlikehold av teknisk utstyr og fasade på huset må gjøres fra tid til annen. Ansatte må lønnes for å skape stabilitet og forutsigbarhet i aktivitet. Kaffe og vaffelrøre må kjøpes slik at vi kan skape gode, trivelige stunder for folk som kommer til ulike Røde Kors-treff, og vi må ha nok Røde Kors-bekledning for å være synlige når vi er på oppdrag.

Vi er derfor avhengig av økonomiske bidrag og tilskudd for å starte opp og drive aktivitet lokalt. Og her er det mange små og store bidragsytere. Alle like verdsatt – store som små!

Takk til privatpersoner og familier gjennom medlemsskap

Først av alt vil vi takke alle privatpersoner og familier som er medlem i Tromsø Røde Kors. Som medlem støtter du lokalforeninga vår økonomisk med et fast bidrag hvert år. Alle monner drar og dette er et viktig bidrag årlig.

Takk til bedrifter og institusjoner

Videre har vi mange bedrifter, institusjoner og stiftelser som bidrar med viktige og verdifulle kroner eller andre bidrag!

Anthonstiftelsen- Denne stiftelsen bidrar med viktige økonomiske tilskudd for å skape et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Mange barn og unge i Tromsø har fått verdifulle verktøy knyttet til dialog og kommunikasjon gjennom Gatemeglingsverksted, støttet av Anthonstiftelsen.

En videre oppramsing av tilskuddsgivere Osv

Vi søker å holde listen over våre bidragsytere  så oppdatert som mulig. Skulle du som bidragsyter likevel ikke finne din bedrift eller institusjons navn i listen vår, så ta kontakt med oss! Vi ønsker naturlignok å  nevne alle bidragsytere ettersom alle er like høyt verdsatt for oss.

For spørsmål eller innspill, ta kontakt med:

Maria Birkely
Frivillighetskoordinator Administrasjon
E-post
maria.birkely@redcross.no
Telefon
94 97 04 60

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler