En takk til våre økonomiske bidragsytere

Vi har mange bidragsytere som muliggjør aktiviteter for store og små i Tromsø by! Vi er takknemlig for dem alle!

 

Hjelpekorpsere i sol vinter Truls Tiller.jpg
Foto: Truls Tiller

Takk til de som muliggjør aktivitet i Tromsø Røde Kors

Frivillig arbeid er selve bærebjelken i Røde Kors. Men å gi hjelp er dessverre ikke gratis. Man må ha tak over hodet for at frivillig aktivitet og kursing kan finne sted. Strømregninger skal betales, og vedlikehold av teknisk utstyr og fasade på huset må gjøres fra tid til annen. Ansatte må lønnes for å skape stabilitet og forutsigbarhet i aktivitet. Kaffe og vaffelrøre må kjøpes slik at vi kan skape gode, trivelige stunder for folk som kommer til ulike Røde Kors-treff, og vi må ha nok Røde Kors-bekledning for å være synlige når vi er på oppdrag.

Vi er derfor avhengig av økonomiske bidrag og tilskudd for å starte opp og drive aktivitet lokalt. Og her er det mange små og store bidragsytere. Alle like verdsatt – store som små!

Takk til privatpersoner og familier gjennom medlemskap

Først av alt vil vi takke alle privatpersoner og familier som er medlem i Tromsø Røde Kors. Som medlem støtter du lokalforeninga vår økonomisk med et fast bidrag hvert år. Alle monner drar og dette er et viktig bidrag årlig.

Takk til bedrifter og institusjoner

Videre har vi mange rause bedrifter, institusjoner og stiftelser som bidrar med viktige og verdifulle kroner eller andre bidrag! Blant disse er:

Anthonstiftelsen- Denne stiftelsen bidrar med viktige økonomiske tilskudd for å skape et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Mange barn og unge i Tromsø har fått verdifulle verktøy knyttet til dialog og kommunikasjon gjennom Gatemeglingsverksted, støttet av Anthonstiftelsen.

Vi jobber med denne siden. Mer info om våre bidragsytere kommer.

BUFDIR-

Extra Express- (Visitorer i fengsel)-

Tromsø Cykleklubb- har støttet Hjelpekorpset i Tromsø med midler til innkjøp av el-sykler.

Tromsø kommune- støtter opp om Tromsø Røde Kors gjennom små og store prosjekter. Kommunes bidrag er svært viktig og muliggjør økt og bedre frivillig tilbud til byens innbyggere! Blant annet har vi fått midler til Visitortjenesten i form av støtte til sosiale tilstelninger i Tromsø fengsel. Vi har også fått midler som støtter vårt sosiale arbeid for sosialt og økonomisk vanskeligstilte personer, herunder Norsktreningens arbeid.

Trygg Vakt- er et lokalt selskap som tilbyr sikkerhet og trygghet i ulike varianter. Trygg Vakt støtter opp om arbeidet til Hjelpekorpset i Tromsø med midler slik at våre frivillige kan være beredt og klar for utrykning.

Stiftelsen UNI- søker å fremme allmennyttig virksomhet som bidrar til en trygg utvikling i det norske samfunn. Takket være midler fra stiftelsen så har Tromsø Røde Kors kunnet styrke aktiviteten Gatemegling ved å rekruttere, utdanne og støtte flere voksne som jobber med utsatt ungdom i byen vår.

Tusen takk til dere alle!

Vi søker å holde listen over våre bidragsytere  så oppdatert som mulig. Skulle du som bidragsyter likevel ikke finne din bedrift eller institusjons navn i listen vår, så ta kontakt med oss! Vi ønsker naturligvis å  nevne alle bidragsytere ettersom alle er like høyt verdsatt for oss.

For spørsmål eller innspill, ta kontakt med:

Maria Birkely
Frivillighetskoordinator Administrasjon
E-post
maria.birkely@redcross.no
Telefon
94 97 04 60

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler