Informasjonsmøter i Tromsø Røde Kors

Vil du lære mer om lokalforeninga vår og hvilke frivillige aktiviteter vi har? Velkommen til infomøte!

Informasjonsmøtene våre

Bildet viser nye frivillige som sitter rundt et bord. De ser på en powerpointpresentasjon og får informasjon om det å bli frivillig.
Informasjonsmøte på Røde Kors-huset i Tromsø

På informasjonsmøtene blir du bedre kjent med Tromsø Røde Kors. Vi ser kort på hvordan organisasjonen er bygget opp og gir informasjon om de forskjellige aktivitetene vi har. Vi orienterer også om hvilke kurs du må ta for å bli frivillig.

PS. Har du ikke registrert deg som frivillig hos oss, så er det fint om du gjør det før du melder deg på ett av infomøtene under. Meld deg som frivillig her:

Bli frivillig

 

Påmelding og tidspunkt for infomøter i Tromsø

Følgende informasjonsmøter settes opp i høst. Legg merke til at det arrangeres to egne informasjonsmøter om Hjelpekorpset. Det er for å kunne gi spisset informasjon til de som er interessert i Hjelpekorpsets aktiviteter.

Meld deg på ett av infomøtene nevnt under her! 

Informasjonsmøter om alle aktiviteter i Tromsø Røde Kors

Tirsdag 25.oktober kl. 18.00. Digitalt møte! 

Mandag 21. november kl. 18.00. Møte på Røde Kors-huset

Tirsdag 5. desember kl. 18.00. Digitalt møte! 

Informasjonsmøter spesifikt for de som er interessert i å bli frivillig i Hjelpekorpset

Mandag 21. november kl. 19.30 (Hjelpekorpset). Møte på Røde Kors-huset

Sted

Vi varierer mellom å holde infomøtene på Røde Kors-huset i Jonas Lies gate 31 eller digitalt på Teams. Det står oppgitt på det enkelte møtet hvor det gjennomføres. Hvis du melder deg på et Teams-møte så vil du bli tilsendt møtelenke på epost i forkant av møtet.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Thomas Katten Gladsø ser mot kameraet og smiler, i en svart tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Thomas Katten Gladsø
Leder Frivilligsentralen
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
thomas.katten.gladso@redcross.no
Mobil
97 79 57 60